header2
header1

AFRICAN

AFRICAN

แอฟริกาเป็นอีกหนึ่งทวีปที่เรียกได้ว่าเกือยจะใหญ่ที่สุดในโลกเป้นรองแต่ทวีปเอเชียเท่านั้น โดยรวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีเกาะต่างๆที่อยู่เคียงข้าง ถ้านำไปเปรียบกับพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวโลกแล้ว แอฟริกามีพิ้นที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่โลก และนับเป็นพื้นที่ประมานร้อยละ 20.4 ของพิ้นดินทั้งหมด โดยมีประชาการทั้งหมด 1,100 ล้านคน มีดินแดนทั้งหมด 61 ดินแดน ซึ่งนับเป็นรอยละ 14.72 ของประชากรโลก จากการสำรวจในปี 2556 แอฟริกาถูกล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีที่ลาบสูงที่สำคัญที่มีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวทะเลสาปขนาดใหญ่ และภูเขาไฟที่ดับแล้ว

TOPOGRAPHY

ลักษณะภูมิประเทศ
RIVER
ทะเลทราย ก็มีแหล่งน้ำสายสำคัญที่มีชื่อเสียงอย่าง แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่...
DESERT
ทะเลทรายของที่นี้แบ่งออกเป็นสองเขตแดนที่สำคัญได้แก่ ทะเลทรายสะฮารา หลายคนอา...
MOUNTAIN RANGE
ประเทศแอฟริกาเป็นประเทศที่มีภูเขาอยู่ 2 ทิศอันได้แก่ เขตภูเขาทางภาคเหนือ แล...

ANIMALS IN AFRICA

สัตว์ที่พบมากในแอฟริกา
GIRAFFE
ยีราฟ คือ สัตว์ที่จะเห้นได้โดยทั่วไปในแอฟริกาเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุดเด่นเป็นสัตว์ที่ตัวยาว ขายาว และมีข...
ZEBRAS
ม้าลาย เป็นสัตวที่พอได้โดยทั่วไปในแถบทุ่งโล่งทางใต้ของทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า โดยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโดยถูกจัดให...
HYENA
ไฮยีนา คือสัตว์กินเนื้อกินซากที่เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะของสัตว์ชนิดนี้จะมีความคล้ายกับ สุนัข หมาป่า ซึ่งอยู่ในตะกูลของ Ca...
LION
สิงโตในแอฟริกาอยู่กันเป็นฝูงตัวเมียมีหน้าที่ในการออกล่า เราจะได้ว่าตัวเมีย หรือตัวผู้ด้วยการดูขนข้างคอของมัน ถ้าตัวผู้ก็...

Hippopotamus
Hippopotamus
View Project
Ostrich
Ostrich
View Project
Cheetah
Cheetah
View Project
Desert Fox
Desert Fox
View Project
Deer Enjoy
Deer Enjoy
View Project

Save The Rhino

คุ้มครองแรด

BIOG

ทีสุดของห่วงโซอาหารในแอฟริกา
ทีสุดของห่วงโซอาหารในแอฟริกา
07, Dec 2017
By: admin
ทวีปแอฟริกาขึ้นชื่อว่าเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมไปถึงสัตว์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งหล...
5 อันดับสัตว์แอฟริกาที่คร่าชีวิตคนมากที่สุด
5 อันดับสัตว์แอฟริกาที่คร่าชีวิตคนมากที่สุด
07, Dec 2017
By: admin
ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิดย่อมไม่ต้องการทุกระรานจากใครอย่างแน่นอน แต่ด้วยความที่มนุษย์คือผู้ที่ต้องการอยากรู้ในการใช้ช...
สัตว์ที่ตื่นตาและน่าสนใจในแอฟริกา
สัตว์ที่ตื่นตาและน่าสนใจในแอฟริกา
07, Dec 2017
By: admin
ทวีปแอฟริกาขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีสัตว์หลายๆ ประเภทอาศัยอยู่มากมาย สัตว์หลายๆ ประเภทเราสามารถพบได้แค่ในทวีปแห่งนี้เท่...
ทัวร์แอฟริกาช่วงสัตว์ป่าอพยพ
ทัวร์แอฟริกาช่วงสัตว์ป่าอพยพ
07, Dec 2017
By: admin
แม้ทวีปแอฟริกาจะถูกมองว่าเป็นทวีปที่มีความล่าช้า ไม่ทันสมัย สถานที่ท่องเที่ยวไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่นัก ทว่าความน่า...