header2
header1

AFRICAN

AFRICAN

แอฟริกาเป็นอีกหนึ่งทวีปที่เรียกได้ว่าเกือยจะใหญ่ที่สุดในโลกเป้นรองแต่ทวีปเอเชียเท่านั้น โดยรวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีเกาะต่างๆที่อยู่เคียงข้าง ถ้านำไปเปรียบกับพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวโลกแล้ว แอฟริกามีพิ้นที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่โลก และนับเป็นพื้นที่ประมานร้อยละ 20.4 ของพิ้นดินทั้งหมด โดยมีประชาการทั้งหมด 1,100 ล้านคน มีดินแดนทั้งหมด 61 ดินแดน ซึ่งนับเป็นรอยละ 14.72 ของประชากรโลก จากการสำรวจในปี 2556 แอฟริกาถูกล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมีคลองสุเอซเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีที่ลาบสูงที่สำคัญที่มีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวทะเลสาปขนาดใหญ่ และภูเขาไฟที่ดับแล้ว

TOPOGRAPHY

ลักษณะภูมิประเทศ
RIVER
ทะเลทราย ก็มีแหล่งน้ำสายสำคัญที่มีชื่อเสียงอย่าง แม่น้ำไนล์ แม่น้ำคองโก แม่...
DESERT
ทะเลทรายของที่นี้แบ่งออกเป็นสองเขตแดนที่สำคัญได้แก่ ทะเลทรายสะฮารา หลายคนอา...
MOUNTAIN RANGE
ประเทศแอฟริกาเป็นประเทศที่มีภูเขาอยู่ 2 ทิศอันได้แก่ เขตภูเขาทางภาคเหนือ แล...

ANIMALS IN AFRICA

สัตว์ที่พบมากในแอฟริกา
GIRAFFE
ยีราฟ คือ สัตว์ที่จะเห้นได้โดยทั่วไปในแอฟริกาเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุดเด่นเป็นสัตว์ที่ตัวยาว ขายาว และมีข...
ZEBRAS
ม้าลาย เป็นสัตวที่พอได้โดยทั่วไปในแถบทุ่งโล่งทางใต้ของทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า โดยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโดยถูกจัดให...
HYENA
ไฮยีนา คือสัตว์กินเนื้อกินซากที่เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะของสัตว์ชนิดนี้จะมีความคล้ายกับ สุนัข หมาป่า ซึ่งอยู่ในตะกูลของ Ca...
LION
สิงโตในแอฟริกาอยู่กันเป็นฝูงตัวเมียมีหน้าที่ในการออกล่า เราจะได้ว่าตัวเมีย หรือตัวผู้ด้วยการดูขนข้างคอของมัน ถ้าตัวผู้ก็...

Hippopotamus
Hippopotamus
View Project
Ostrich
Ostrich
View Project
Cheetah
Cheetah
View Project
Desert Fox
Desert Fox
View Project
Deer Enjoy
Deer Enjoy
View Project

Save The Rhino

คุ้มครองแรด

BIOG

แอฟริกาสถานที่ท่องเที่ยวแม่น้ำ Zambezi อันน่าหลงใหล
แอฟริกาสถานที่ท่องเที่ยวแม่น้ำ Zambezi อันน่าหลงใหล
09, Jan 2019
By: admin
ประเทศ Zambia เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสนใจของทวีปแอฟริกา ในการเดินทางไปเยี่ยมชม เนื่องจากยังคงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์...
เรียนรู้ชีวิตควายป่าแอฟริกา
เรียนรู้ชีวิตควายป่าแอฟริกา
09, Jan 2019
By: admin
‘ควายป่าแอฟริกา’ มีรูปร่างคล้าย ควายป่า และควายบ้าน ซึ่งพบในทวีปเอเชีย แต่มีรูปร่างถึก แข็งแรงกว่ามาก มีความว่องไวและดุร...
ป่าแอฟริกาใต้แตกต่างกับป่าแห่งอื่นอย่างไร ?
ป่าแอฟริกาใต้แตกต่างกับป่าแห่งอื่นอย่างไร ?
09, Jan 2019
By: admin
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรือเรียกสั้นๆว่าแอฟริกาใต้ เป็นประเทศอิสระซึ่งตั้งอยู่ บริเวณทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา อันมีพรมแดนติด...
ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของกระทิงแอฟริกา
ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของกระทิงแอฟริกา
20, Dec 2018
By: admin
‘แอฟริกา’ เป็นทวีปมีขนาดอันดับ 2 ของโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมอาณาเขตของเกาะต่างๆที่อยู่ข้างเคี...