AFRICAN

แอฟริกาเป็นอีกหนึ่งทวีปที่เรียกได้ว่าเกือยจะใหญ่ที่สุดในโลกเป้นรองแต่ทวีปเอเชียเท่านั้น โดยรวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีเกาะต่างๆที่อยู่เคียงข้าง ถ้านำไปเปรียบกับพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวโลกแล้ว แอฟริกามีพิ้นที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่โลก และนับเป็นพื้นที่ประมานร้อยละ ...
Read More