LION

สิงโตออกล่า

สิงโตในแอฟริกาอยู่กันเป็นฝูงตัวเมียมีหน้าที่ในการออกล่า เราจะได้ว่าตัวเมีย หรือตัวผู้ด้วยการดูขนข้างคอของมัน ถ้าตัวผู้ก็จะมีขนข้างคอที่ยาวกว่า ส่วน อาหารที่สิงโตล่าก็ได้แก่ ม้าลาย กวาง หรืออาจจะเป็นสัตวที่มีขนาดเล็กกว่า หรือบางครั้งสิงโตก็ล่าสัตว์ที่ให้กว่าตัวเองโดยการล่าเป็นกลุ่ม ในส่วนของสังคมของสิงโตจะมีจ่าฝูงเพียงตัวเดียวและจะมีสิงโตวัยเยาว์อยู่ในกลุ่ม 2-3 ตัว และตัวเมียอีกประมาน 15 ตัว ในบางครั้งถ้าสิงโตเกิดในเป้นตัวผู้จ่าฝูงก็จะฆ่าทิ้ง

สิงโตเป็นสัตว์จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอยู่ในตะกูลเดียวกับแมว (Felidae)  สิงโตมีญาติของมันคือเสือโคร่ง ซึ่งอยู่ในตะกูลของ panthera ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัยอยู่อยู่ที่ 250 กิโลกรัม (550 ปอนด์) ตัวเมียก็จะมีขนาดอยู่ที่ ประมาณ 180 กิโลกรัม (400 ปอนด์) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย สิงโตที่อยู่ตามธรรมาชาติจะมีอายุไขอยู่ที่ 10-15 ปี ส่วนสิงโตที่ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงจะมีอายุที่เยอะกว่านั้นคือ 20 ปี