MOUNTAIN RANGE

ภูเขาแอฟริกา

ประเทศแอฟริกาเป็นประเทศที่มีภูเขาอยู่ 2 ทิศอันได้แก่ เขตภูเขาทางภาคเหนือ และเขตภูเขาทางภาคใต้ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับไปแล้ว โดยเป็นเทือกเขาที่เกิดใหม่ซึ่งมีอายุอยู่ราวๆเดียวกัน กับเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เรียกว่า เทือกเขาแอตลาส ขนานไปกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเขตพื้นที่ประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย และตูนิเซีย

เทือกเขาแอลป์ นี้คือเทิอกเข้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป โดยครอบคลุมตั้งแต่ออสเตรีย, อิตาลี และสโลวีเนียทางด้านตะวันออก ไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, เยอรมนี และฝรั่งเศสทางด้านตะวันตก อายุของแทกเขสนี้ถือว่าอายุยังน้อยเมื่อแทบกับภูเขาลูกอื่นๆ เกิดขึ้นเมื่อแผ่นทวีปแอฟริกามุดใต้แผ่นทวีปยูเรเซีย ในแถบนั้นภูเขาที่สูดที่สุดคือ ยอดเขามองต์บลังก์ ที่ความสูง 4,807 เมตร บริเวณชายแดนฝรั่งเศสกับอิตาลี

เทือกเขาแอตลาส เป็นเทือกเขาในทวีปแอฟริกา อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีป เริ่มตั้งแต่แหลมดราทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโก ไปจนจดแหลมบอง ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย ยอดสูงสุดคือ ตูบคาล สูง 4,167 เมตร (13,671 ฟุต) ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโก