ZEBRAS

ม้าลาย เป็นสัตวที่พอได้โดยทั่วไปในแถบทุ่งโล่งทางใต้ของทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า โดยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโดยถูกจัดให้อยู่ในตะกูลของ Hippotigris โดยทั่วไปก็มีรูปร่างที่คล้ายกับม้าแต่ต่างกันตรงที่ขนาดของม้าลายที่จะเล็กกว่าปกติ ปลายหางคล้ายกับลา มีแผงคอที่สั้นเหมือนกับแปรง ที่เห็นได้ชัดเลย คือ มีลำตัวขาวสลับกับดำตลอดทั้งตัว สัตว์ประเภทนี้ชอบที่อาคัยอยู่ในที่ราบโล่งโดยกินหญ้าเป็นอาหาร ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงรวมตัวกัน 100 ตัวจนถึง 1000 ตัว ม้าลายมีสายตาที่แย่แต่จะมีข้อดีแทนตรงที่จมูกไวมาก ฟันของม้าจะแข็งแรงอีกทั้งยังมีความคมเพื่อช่วยในการเล็มต้นหญ้า สามารถอยู่ได้ประมาน 25-30 ปี ผสมพันธุ์ได้ก็ต่อเมื่ออายุ 2 ปี ใช้เวลาในการตั้งท้องประมาน 345-390 วัน ออกลูกที่ละ 1 ตัว